Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมมอบวุฒิบัรตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเพื่อไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 125 คน

pll_content_description

 วันที่ 19 พย 62

นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมมอบวุฒิติบัตรให้แก่คนงานไทยที่จะไปทำงานที่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน  3 รุ่น รวม 125 คน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทก่อนเดินทางกับแรงงานไทยที่เตรียมตัวไปทำงาน เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
TOP