Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดนครพนม

pll_content_description

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม และนางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดนครพนม ณ บริษัท ธาตุพนม กิตติสุขสันต์ พลาสติก จำกัด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายชาธิป รุจนเสรี) เป็นประธานตรวจเยี่ยมชมการประกอบกิจการและมอบนโยบาย ทั้งนี้มี นายอำเภอธาตุพนมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แรงงานและความปลอดภัยสำหรับแรงงาน แก่นายจ้างและลูกจ้าง
 
TOP