Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครพนม

pll_content_description

ในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครพนม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 (หลังใหม่)

TOP