Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

                วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

       สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมนครพนม ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ผ่านระบบ Video Conference

TOP