Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมแถลงคำสั่งยุทธการ “มนตรี 651” และร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ณ สนามตรวจสภาพความพร้อมรบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พ.อ.มงคล หอทอง รอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี เป็นประธาน

pll_content_description

TOP