Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วม “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565”

pll_content_description

 

ในวันที่ 28–31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายชนาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จ่าเอกสุธีร์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี 2565 ในงาน “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565” ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้ง เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิด “เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม”

TOP