Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดนตรีริมฝั่งโขง@นครพนม

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดนตรีริมฝั่งโขง@นครพนม ณ บริเวณภาพวาดฝาผนังสตรีทอาร์ต คิงภูมิพล ศิลปะแห่งรัก และศรัทธา มหาราชภูมิพล ลานพญาศรีสัตตนาคราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนให้ความสนใจในดนตรี เพื่อเพิ่มพูนความสุนทรีทางด้านจิตใจ อันเป็นการผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ และสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวริมฝั่งโขงของจังหวัดนครพนม ซึ่งในอนาคตมองว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางดนตรี โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานในพิธีฯ

TOP