Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมบูรณาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

pll_content_description

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562. เวลา 13.30 น. 

นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ตำรวจภูธรเมืองนครพนม ร่วมบูรณาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จากพนักงานตามแผนปฏิบัติการบูรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขานครพนม ตรวจพนักงาน  121  คน เบื้องต้นพบสารเสพติดในปัสสาวะ    1 คน นอกจากนี้ ได้เข้าพบผู้บริหารเพื่อเชิญชวนให้สถานประกอบการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต่อไป

TOP