Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.นครพนม ออกตรวจสถานประกอบการ อ.บ้านแพง

pll_content_description

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

         หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  ออกตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ บ้านนาพระไชย ต.หนองแวง อ.บ้านแพง เพื่อแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตาม กม.คุ้มครองแรงงาน แนะนำให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน รวมทั้งเผยแพร่ป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้าง 12 คน  เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน  4 คน 

 

รัฐพงษ์ ไกรอัครเดช…ภาพ
พัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร…ข่าว

 

TOP