Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ณ จ.หนองคาย

pll_content_description

       เมื่อวันที่ 15-16 ธันวคม 2561

        นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม บุคลากร สนง.แรงงาน จ.นครพนม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติดและโครงการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดนครพนม และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกว่า70คน ณ จ.หนองคาย
 
โดยมีกิจกรรม การศึกษาดูงานชุมชนวัตวิถีการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และการแปรรูปอาหาร ณ ชุมชนบ้านเดื่อ
อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนมได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดหนองคาย
เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่”
และ “การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในพื้นที่”
โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย
 
และ กิจกรรมศึกษาและตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 ณ ไร่ชมพูฟาร์ม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมขอขอบคุณ ท่านแรงงานจังหวัดหนองคาย ดร.วรรณกานต์ ขาวลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้แทนประกันสังคมหนองคาย ชุมขนบ้านเดื่อ ไร่ชมพูฟาร์ม และอาสาแรงงานหนองคาย สำหรับการต้อนรับและดูแลที่แสนอบอุ่น
TOP