Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

เปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดให้กับประชาชน)

pll_content_description

 วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
มอบหมายให้   นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
มอบหมายให้   นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
และนางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 
เปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดให้กับประชาชน) ณ บ้านห้วยไห ต.ท่าค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 

 

                                                                ทิวาพร หงสามนุษย์…………….……..ข่าว
                                                              พัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร……..ภาพ
               ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ   สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม  โทร.042514058

 

 

TOP