Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์ พนักงานธุรการ ส 4 สำนักงานแรงงานแรงงานจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนออกตรวจร่วมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

pll_content_description

TOP