Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวัน ให้คนงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน นายมงคล อนันต์สิริ จำนวน 10,693.05 บาท และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เรื่องติดตามสิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

pll_content_description

TOP