Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอล ณ บ้านนาหว้า ตำลบนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

pll_content_description

นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ นายคงศักดิ์ สิทธิ แรงงานไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศอิสราเอล พร้อมทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุล ณ ฌาปณสถานชั่วคราวบ้านนาหว้า ตำบล นาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ให้กำลังใครอบครัวผู้เสียเสียชีวิต ทั้งนี้ได้แจ้งสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาท พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
TOP