Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ปิดโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

pll_content_description

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายวนัสนันท์ ปินคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอารียา  เหลาพันนา  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการปูกระเบื้อง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 23  กุมภาพันธ์ 2567   กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 16 คน ณ วัดไตรรัตนาราม หมู่ 9 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมี นายธนชิต สิงห์บุตร อสร.ตำบลคำเตย เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ทั้งนี้ ได้มีการรณรงค์ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ทั้ง 16 คน

TOP