Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม รวมถึงแม่บ้าน และ รปภ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

pll_content_description

23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม รวมถึงแม่บ้าน และ รปภ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคาร และ โรงจอดรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการป้องกัน   ไวรัส COVID – 19 ไม่ให้แพร่ระบาดต่อเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

TOP