Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

5 เสือกระทรวงแรงงาน และ พลังงานจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “ ปั่นจักรยานชายโขง จังหวัดนครพนม ”

pll_content_description

แรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงงานและสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นชายโขงจังหวัดนครพนม  โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ที่จังหวัดนครพนมได้บูรณาการหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ จัดขึ้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระตุ้นให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม รับรู้ถึงสถานที่สำคัญที่มีกระจายอยู่ตลอดเส้นทางริมฝั่งแม่น้ำโขง และสัมผัสวิถีชีวิตความสวยงามแบบ Slow life ที่ปั่นแบบชิลๆ ไปก็ถึง โดยจุดเริ่มต้นปล่อยตัวขบวนจักยานจากลานพญาศรีสัตตนาคราช ไปกลับรถที่ลานแคมปิ้งสะพานมิตรภาพ 3 แล้วปั่นตามเส้นทางมาถึงท้ายเมือง กลับรถแล้วมาสิ้นสุด ที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ รวมระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร นอกจากจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายของนักปั่นจักรยาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นข้ามโขงนครพนม 2023 (ปั่นจักรยานข้ามโขงเชื่อมโยงสองแผ่นดิน ประเทศแถบอินโดจีน 2023 “นครพนม-คำม่วน”) ที่จังหวัดนครพนม ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงในครั้งถัดไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน

TOP