Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอนันต์ สิงหา

  นายอนันต์ สิงหา

  แรงงานจังหวัดนครพนม
  • นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายอภิรัชต์ ตันวัฒนะพงษ์

     นายอภิรัชต์ ตันวัฒนะพงษ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวพลอยไพลิน กาตะวัน

     นางสาวพลอยไพลิน กาตะวัน

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวกรรณิกา จันทรสิตางกุร

     นางสาวกรรณิกา จันทรสิตางกุร

     นักวิชาการแรงงาน
   • นายสวรรค์ คำสุภา

    นายสวรรค์ คำสุภา

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
  • นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
    • นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

     นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

     นักวิชาการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
    • นายกฤษนัย ไวสู้ศึก

     นายกฤษนัย ไวสู้ศึก

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
    • นางสาวจันทร์สุดา ชาลีวรรณ

     นางสาวจันทร์สุดา ชาลีวรรณ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวปวีณา วงศรีชู

     นางสาวปวีณา วงศรีชู

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวศาตพร วดีศิริศักดิ์

     นางสาวศาตพร วดีศิริศักดิ์

     นักวิชาการแรงงาน
TOP