Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายวิสันติ์ ประเสริญศรี

  นายวิสันติ์ ประเสริญศรี

  แรงงานจังหวัดนครพนม
  • นายปริญญา ศรีประเสริฐ

   นายปริญญา ศรีประเสริฐ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

    นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวทนิตา แก้วกัลยา

     นางสาวทนิตา แก้วกัลยา

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นางพัชรีย์ พรฟมสาขา ณ สกลนคร

   นางพัชรีย์ พรฟมสาขา ณ สกลนคร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายสวรรค์ คำสุภา

    นายสวรรค์ คำสุภา

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
  • นางสุนันทา ทิณบูรณ์

   นางสุนันทา ทิณบูรณ์

   พนักงานธุรการ ส.4
   • นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

    นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
TOP