Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนพพร มานะ

  นายนพพร มานะ

  แรงงานจังหวัดนครพนม
  • นายวนัสนันท์ ปินคำ

   นายวนัสนันท์ ปินคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
    • นางสาวสุพิชชา วังทะพันธ์

     นางสาวสุพิชชา วังทะพันธ์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
    • นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

     นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

     นักวิชาการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
  • นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นายสวรรค์ คำสุภา

    นายสวรรค์ คำสุภา

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
991
TOP