Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนพพร มานะ

  นายนพพร มานะ

  แรงงานจังหวัดนครพนม
  • นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
   • นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

    นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

    นักวิชาการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
   • นายพนมศักดิ์ ดีลา

    นายพนมศักดิ์ ดีลา

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายสวรรค์ คำสุภา

     นายสวรรค์ คำสุภา

     พนักงานขับรถยนต์ ส.2
638
TOP