Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอนันต์ สิงหา

  นายอนันต์ สิงหา

  แรงงานจังหวัดนครพนม
  • นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นายสวรรค์ คำสุภา

    นายสวรรค์ คำสุภา

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
  • นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

    นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

    นักวิชาการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
   • นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
    • นายกฤษนัย ไวสู้ศึก

     นายกฤษนัย ไวสู้ศึก

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
30
TOP