Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอนันต์ สิงหา

  นายอนันต์ สิงหา

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม
  • นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

    นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางสุนันทา ทิณบูรณ์

     นางสุนันทา ทิณบูรณ์

     พนักงานธุรการ ส.4
    • นายสวรรค์ คำสุภา

     นายสวรรค์ คำสุภา

     พนักงานขับรถยนต์ ส.2
   • นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นางสาวอารียา เหลาพันนา

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
    • นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

     นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวมนทิชา วงษ์ผาบุตร

     นางสาวมนทิชา วงษ์ผาบุตร

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
TOP