Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ด้วย จังหวัดนครพนม โตยสำนักงานแรงงานจังหวัตนครพนม มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด และ สภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคากัน จำนวน ๔๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย มีกำหนดจะขายพัสดุในวัน ด๘ ธันวาคม พศ.๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์รขการกระทรวงแรงงานจังหวัตนครพนม ชั้น ๓

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameเอกสาร 63

ขนาด : 497.08 kb
วันที่สร้าง : 16 ธ.ค. 2563
TOP