Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

17 มกราคม 2562

ประกาศ เรื่อง ซื้อน้ำมันเชื้องเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2561

17 มกราคม 2562

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2562

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2562

จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

17 มกราคม 2562

การจัดจ้างทำป้ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2561

17 มกราคม 2562
TOP