Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร12ที่นั่ง(ดีเซล)

29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
TOP