Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนปฎิบัติการด้านแรงงาน (2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ 2564

ขนาด : 2131.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-08-09 02:27:44+07

pll_file_nameรายงานการตรวจราชการรอบ 2

ขนาด : 1961.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-16 02:36:01+07

pll_file_nameเอกสาร อาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 113.74 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 16:35:17+07

pll_file_nameใบสมัครคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2559

ขนาด : 639.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 16:33:53+07
TOP